Inspirerende renoveringer - Når fortiden former fremtiden FREE EPUB

DKK 0

978­87­993419­8­6

Inspirerende renoveringer - Når fortiden former fremtiden. Indeholder 13 eksempler på inspirerende renoveringer af henholdsvis vores produktionsbygninger på landet, industrisamfundets bygninger og bygninger fra nyere tid inkl. interviews med seks forskellige eksperter og fagligheder med perspektiv på tendenser, vigtige erkendelser og nybrud inden for renoveringsbranchen. Rigt illustreret. 

Add to wish list

Inspirerende renoveringer - Når fortiden former fremtiden

I bogen ”Inspirerende renoveringer – Når fortiden former fremtiden” samler BARK Rådgivning en række eksperter og eksempler på inspirerende renoveringer af henholdsvis vores produktionsbygninger på landet, industrisamfundets bygninger og bygninger fra nyere tid. Bogen er udviklet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

De mest bæredygtige bygninger er dem, der står i mange år. Derfor skal vi fortsat blive bedre til at renovere vores bygningsmasse. I en ny bog formidler BARK Rådgivning derfor tilgange, greb og erfaringer fra en række eksperter og renoveringer, der har blik for både moderne behov, ressourceforbruget og de mennesker, den historie og det miljø, som bygningen er en del af.

Bogen tegner samlet set et billede af, hvordan vi kan renovere henholdsvis vores produktionsbygninger på landet, industrisamfundets bygninger og bygninger fra nyere tid, så de kan rumme nutidens behov og det moderne liv. Den skal inspirere branchen til at renovere mere og bedre.

”I dag bliver brugbare bygninger revet ned på trods af en akut og omfattende klima- og ressourcekrise. Dét må og skal ændres. For som man kan se af eksemplerne i vores bog, kan en gennemført renovering gavne miljø- og CO2-aftrykket i byggeriet. Samtidig kan den styrke identiteten, fremme lokal stolthed og skabe udvikling de steder, hvor der kan være lidt længere mellem de gode historier” fortæller Birgitte Svarre, direktør i BARK Rådgivning

Bogens eksempler dækker over 13 forskellige typer af bygninger, som vi møder i byen, på landet og midt i mellem. Den præsenterer alt fra den eksemplariske renovering af parcelhuset og den bæredygtige tilgang til etageejendommen til den nytænkende transformation af den forladte lade og fabrik. Bogen indeholder samtidig interviews med seks forskellige eksperter og fagligheder med perspektiv på tendenser, vigtige erkendelser og nybrud inden for renoveringsbranchen

”Vi skal holde op med at tro, at bygninger mister deres værdi fordi noget er slidt, gået af mode eller såkaldt ’grimt’. Vi skal være meget bedre til at se værdien i de ting, vi allerede har. Det brugte kan bruges igen. Den vilde byggetrang i højkonjunkturen er farlig. Det er i krisetiderne, vi tænker os om og tager de bedste beslutninger. Nøjsomheden er god for den måde, vi bygger på” udtaler Anna Mette Exner, indehaver af Anna Mette Exner Arkitektur, blandt andet i bogen.

”Inspirerende Renoveringer – når fortiden, former fremtiden” er udviklet og udgivet af BARK Rådgivning med støtte fra Grundejernes Investeringsfond (GI). GI der arbejder for at udvikle og bidrage til bedre renovering af de eksisterende bygninger og boliger.

”Vi støtter og samarbejder med branchen om at skabe ny viden og vejledning. Derfor har vi også støttet BARK og bogen her. Vi er overbeviste om, at den kan inspirere endnu flere til at renovere og genbruge de bygninger, der allerede er bygget, for den kan læses af alt fra byggeriets aktører, beslutningstagere og unge under uddannelse” udtaler Søren Meyer, udviklingsdirektør i Grundejernes Investeringsfond.

Renoveringer, der beskrives i bogen

 •       Fabers Fabrikker
 •       Det Danske Landsted
 •       Lærlingenes Hus
 •       Maltfabrikken
 •       Living In Light
 •       diakonissestiftelsen
 •       Elefanthuset
 •       Klimakaréen
 •       Amager Centret
 •       70’er parcelhuset
 •       Bo- og dagtilbud
 •       Ørsteds Haver
 •       Pladehallen


Eksempler på eksperter og stemmer i bogen

 • Simon Ostenfeld Pedersen, Aarhus Arkitektskole
 • Mads Okking, Dansk Håndværk
 • Mari Brandl, Rambøll
 • Kai Kanafani, Aalborg Universitet
 • Anna Mette Exner, Arkitekt

Det er også muligt at hente et gratis eksemplar hos:

BARK Rådgivning A/S
Skoubogade 1, 2
1158 København K

Grundejernes Investeringfond tilbyder også at sende et eksemplar gratis via deres hjemmeside

Published2023
LanguageDanish
ISBN978­87­993419­8­6
PublisherBark Rådgivning
Page count209
RedaktionsgruppeKirstine Cool, Anne-Mette Hjøllund, Birgitte Svarre, Anna Harpsøe Clausen, Mathias Lysgaard Møller