New arrivals  There are 159 products.

per page
DKK 480

Kay Fisker - Works and Ideas in Danish Modern Architecture. This book examines Fisker's key projects – from his early railway stations and innovative housing projects to the Danish Academy in Rome – and analyses his work as a historian and writer. PÅ VEJ TIL LAGER

DKK 400

Landhuset - Historie - bevaring - istandsættelse. Omfattende værk om nænsom og bæredygtig bygningsbevaring af landhuset og dets sjæl, skrevet af en af de førende kapaciteter på området Søren Vadstrup, restaureringsarkitekt og tidligere leder af Raadvad-Centeret og forskningslektor på Kunstakademiets Arkitektskole. Kan også købes i Arkitektforeningen,...

DKK 199

Arkitekten nr. 05 2021. TEMA: Hjørnehuse. Area Aviae Mere, Falkonér Allé 118, Frederiksberg Allé 41, Æbeløen, Silver Arrow. Teknik: Facader - Oceansalen, Victoria-drivhuset, Cork house, Clerkenwell Close

DKK 238

Fleischers arkitekturleksikon - det mest omfattende danske opslagsværk om bygningskunst og håndværk. Et uundværligt redskab for enhver som beskæftiger sig professionelt med emnet: studerende, undervisere, forskere, praktiserende arkitekter, tekniske forvaltninger samt biblioteker og arkiver. Rigt illustreret med instruktive tegninger og fotos. 

DKK 127

Landskab nr. 3 2021. Tema: Slotshaver. En tidsrejse gennem 400 års slotshavekunst og dens seneste udvikling. Om Frederiksberg Have, Søndermarken, Frederiksborg Slotshave, Gråsten Slots køkkenhave, Fredensborg Slotshave og Amaliehaven. Om træernes ægthedsværdi, livsforlængende foryngelsesbeskæringer, klimatilpasning og integrering af samtidens brug og syn...

DKK 400

Gellerup -  fortæller historien om udviklingen af et af de mest ambitiøse og kontroversielle byudviklingsprojekter i danmarkshistorien. 

DKK 238

Bedre byskik - demokratisering - fællesskab - bæredygtighed. Indeholder en lang række gode råd og anbefalinger til, hvor kommuner, rådgivere, developere, investorer og andre aktører i byudviklingen kan sætte ind for at gøre byudviklingen mere demokratisk, mere fællesskabsorienteret og mere bæredygtig og spiller ud med 10 dogme for god fremtidig byudvikling.

DKK 279

Folkets fabrik - People's Factory. Maltfabrikken. Gennem en omfattende billeddokumentation af fabrikkens transformation, inddragelse af historisk materiale, interviews med centrale aktører og essays udfoldes historien om Maltfabrikken som et nyt arkitektonisk og kulturelt samlingspunkt for Ebeltoft og regionen. 

DKK 220

'Vademecum: 77 Minor Terms for Writing Urban Places' offers a set of concepts that stimulate new approaches in planning, architecture, urban design, politics, and other practices of spatial development.

DKK 200

Atmosfære og byggekultur - Atmosphere and Building Culture - - a study of the impact of building culture on spatial atmospheres 

DKK 120

Idékatalog - Designstrategier for genanvendelse af nedrivningsmaterialer.  3XN, JAJA, Enemærke & Petersen a/s, næste og Cinark

DKK 380

Old is New - Architectural Works by New Material Research Laboratory. Richly illustrated, the book shows the choice of materials for each project. Additional text contributions delve into the origin of the laboratory’s design ethos rooted in Japanese tradition and aesthetics and their historical context. Japanese techniques with information drawn from the...

Showing 1 - 12 of 159 items