Vejledning til projektkonkurrencer - 7 gode råd

DKK 0

Vejledning til projektkonkurrencer - 7 gode råd. GRATIS EPUB. Et fleksibelt, operationelt værktøj, der viser en enklere vej til at skabe værdi for alle. Vejledningen er primært henvendt til bygherrer og bygherrerådgivere, der overvejer eller står overfor at skulle gennemføre en projektkonkurrence. Men alle der er involveret i processen rundt om en projekt­ konkurrence kan have glæde af at læse den

Add to wish list

Vejledning til projektkonkurrencer - 7 gode råd. Et fleksibelt, operationelt værktøj, der viser en enklere vej til at skabe værdi for alle. 

Vejledningen er primært henvendt til bygherrer og bygherrerådgivere, der overvejer eller står overfor at skulle gennemføre en projektkonkurrence. Men alle der er involveret i processen rundt om en projekt­ konkurrence kan have glæde af at læse vejledningen.

Om projektkonkurrencer

Projektkonkurrencen er en særlig form for udbud, der kan bruges i forbindelse med udførelse af planlæg­ nings­ eller projekteringsarbejde. Her beder opdrags­ giveren om kreative og visionære forslag til løsning af en given problemstilling/opgave, som med fordel kan belyses fra flere sider. Altså i situationer hvor der ikke findes enkle eller entydige svar.

Projektkonkurrencen kan i princippet anvendes ved alle tjenesteydelser, men anvendes hovedsageligt på ind­ køb af ide­, planlægnings­ eller projekteringsydelser.

Konkurrencer kan være egnet til en lang række offent­ lige og private projekter så som:

  • Nye byggerier

  • Offentlige institutioner

  • Boligbebyggelser og rekreative anlæg

  • Restaurering og transformation

  • Til­ og ombygninger

  • Klimasikring og landskabelige opgaver

  • Byplanlægning og byrumsdesign

  • Trafikale strukturer, cykelbroer og havne

Fotos:

Nørreport station. Vinderprojekt af arkitekterne COBE og Gottlieb Paludan Architects. Foto: Rasmus Hjortshøj- COAST

Vejledningen er udgivet af Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening med støtte fra Dreyers Fond.

Published2021
LanguageDanish
Page count39
ManufacturerDanske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening
Edition2. udgave, 2. oplag
TilrettelæggerScholz & Associates
KontaktpersonLars Emil Kragh, forretningsudviklings- og projektchef, Dorte Sibast, udviklingschef Arkitektforeningen