Online only

Magasin for Bygningskunst og Kultur nr. 1 2021

DKK 0

Magasin for Bygningskunst og Kultur nr. 1.Tema: Om at tage mål - om kvantitative og kvalitative optegnelser, måltagninger og bedømmelser af arkitektur og arkitektoniske problemfelter. Om fransk kolonihistorie, og hvordan Frankrig behandler koloniserede genstande, anmeldelse af Kvindernes Bygning af Ragna Grubb fra 1937, om kriterierne for at vinde arkitekturprisen ”Årets Arne” og meget mere

Add to wish list

Magasin for Bygningskunst og Kultur nr. 1 2021. Online magasin

Der skal nyt liv og større mangfoldighed i diskussionerne af samtidens bygningskultur. Det vil det nye, online arkitekturmagasin ”Magasin for Bygningskunst og Kultur” sørge for. Magasinet er udgivet af Institut for Bygningskunst og Kultur på Det Kongelige Akademi: 

”Der er brug for en bredere og mere åben dialog om, hvad bygningskunst er, og hvad den skaber for mennesker, samfund og kultur. Derfor vil vi med det nye magasin indvie fagfolk og andre interesserede i nogle af de projekter, videnskabelige og kunstneriske produktioner og tanker, som instituttets knap 300 undervisere, forskere og studerende arbejder på, og som vi anser for vigtige for faget,” siger Arne Høi, der er leder af Institut for Bygningskunst og Kultur.

Magasinet udkommer to gange om året på www.bygningskunstogkultur.dk og rummer artikler fra instituttets faglige miljøer og fra danske, nordiske og internationale samarbejdspartnere. Artiklerne vil derfor både være på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Hvordan måler vi arkitektur? 

Det første nummer af ”Magasin for Bygningskunst og Kultur” har titlen ”Om at tage mål” og adresserer kvantitative og kvalitative optegnelser, måltagninger og bedømmelser af arkitektur og arkitektoniske problemfelter. 

Blandt andet diskuterer arkitektstuderende Lauda Virginia Vargas Vargas sit afgangsprojekt om fransk kolonihistorie, og hvordan Frankrig behandler koloniserede genstande, som i dag befinder sig i og er udstillet i Frankrig. 

I et eksternt bidrag anmelder arkitekturkritiker Sandra Gonon retrospektivt Kvindernes Bygning af Ragna Grubb fra 1937. Formatet kaldes Recension og vil være tilbagevendende i hver udgivelse, men med forskellige inviterede kritikere. 

Magasinets redaktør og adjunkt på instituttet Morten Birk Jørgensen skriver om kriterierne for at vinde arkitekturprisen ”Årets Arne” – en pris, som Arkitektforeningen København tildeler fremragende nye værker i København, og som Morten Birk Jørgensen selv er med til at uddele.

”Vi er optagede af, hvordan sociale, ideologiske, politiske, historiske og æstetiske faktorer interagerer i arkitekturen. Vi undersøger, hvordan bygningskunst og bygningskulturer både udspringer af og medskaber kulturer,” siger Morten Birk Jørgensen.

De kommende udgivelser af ”Magasin for Bygningskunst og Kultur” byder blandt andet på artikler fra internationale profiler som Sarah Wigglesworth, Alexander Eisenschmidt og Eddie Blake, som er knyttet til akademiets internationale forelæsningsrække

Find det nye magasin her: https://bygningskunstogkultur.dk/nr-1-2021#om-at-tage-mal

Forside til magasinet:

INicolas Bonnart, Arkitekturen, efter Robert Bonnart, 1670–1718. Rijksmuseum, Amsterdam. Public Domain.

Published2021
LanguageDanish/English
PublisherKunstakademiets Arkitektskoles Forlag
ManufacturerInstitut for Bygningskunst og kultur
EditorRedaktør og adjunkt Morten Birk Jørgensen
KontaktpersonInstitutleder Arne Høi