Kvalitet i udbudsprocesserne - Inspiration

DKK 0

Kvalitet i udbudsprocesserne - Inspiration. Et nyttigt overblik over kvalitet i udbudsprocesserne, baseret på fire eksempler. Der udlægges konstruktive diskussioner omhandlende: Strategi, Program & proces og Bedømmelse.

Add to wish list

Kvalitet i udbudsprocesserne - Inspiration. Et nyttigt overblik over kvalitet i udbudsprocesserne, baseret på fire eksempler. Der udlægges konstruktive diskussioner omhandlende: Strategi, Program & proces og Bedømmelse.

"Dette katalog samler trådene fra debatoplægget ”Kvalitet i udbudsprocesserne” og det efterfølgende seminar, der blev afholdt den 26. januar 2016 i Vega, København. I debatoplægget undersøgte vi fire aktuelle konkurrenceforløb og samlede erfaringerne fra disse, mens vi til seminaret diskuterede udfordringer og muligheder på tværs af branchen. Her viste særligt tre overordnede spor sig: Strategi, Program & proces og Bedømmelse. Disse spor gemte på mange interessante diskussioner, men også flere områder, hvor der var en udpræget enighed mellem branchens aktører. I denne publikation viderebringer vi de afgørende pointer og citater fra diskussionerne samt fremhæver de områder, der kræver tiltag for at sikre vejen frem. Målet er således at øge den gensidige forståelse mellem bygherrer og rådgivere gennem konkrete nedslagspunkter, der forhåbentlig kan inspirere og anvendes i det daglige arbejde, så vi sikrer en øget kvalitet i udbudsprocesserne."

Udgivet af Realdania og Bygherreforeningen i samarbejde med Arkitektforeningen. Inspirationskataloget er støttet af Realdania.

Published2016
LanguageDansk
PublisherRealdania, Bygherreforeningen og Arkitektforeningen
Page count27
RedaktionsgruppeLars Bertelsen og Hanne Ullum, Bygherreforeningen