Fremtidens urbane sundhedskultur - FREE EPUB

Værktøjer til fremme af fysisk, mental og social sundhed i det byggede miljø

DKK 0

Fremtidens urbane sundhedskultur. Indeholder cases og værktøjer til at arbejde med lighed i sundhed og livskvalitet, sociale nabolag, grønne områder og det som kaldes ’Active Living’. Henvender sig til alle, der arbejder med byudvikling, både offentlige og private bygherrer, udviklere og rådgivere.

Add to wish list

Fremtidens urbane sundhedskultur. Danish language edition. An English language edition will be available end of September.

Hvordan ser en urban sundhedskultur ud? Kan den skabes, fastholdes og udvikles? Hvorfor skal vi have forskningen med i byudviklingen fra start? Og hvordan adresserer vi de store udfordringer som ensomhed og inaktiv livstil?

Det går den forkerte vej med folkesundheden. Kun fire ud af ti danskere lever op til WHO’s anbefalinger til fysisk aktivitet, og en ud af otte danskere har tegn på ensomhed. Det er udfordringer, som et godt bymiljø kan være med til at løse.

Siden 2019 har Juul Frost Arkitekter arbejdet med et ambitiøst udviklingsprojekt kaldet ’Fremtidens Urbane Sundhedskultur’. Det har nu resulteret i en publikation med cases og værktøjer til at arbejde med lighed i sundhed og livskvalitet, sociale nabolag, grønne områder og det som kaldes ’Active Living’. 

Fremtidens Urbane Sundhedskultur indeholder en videns- og caseindsamling, bidrag fra tænketankens fageksperter og værktøjer til at arbejde helhedsorienteret med sundhed i planlægning.

Udviklingsprojektet er støttet af Realdania og henvender sig til alle, der arbejder med byudvikling, både offentlige og private bygherrer, udviklere og rådgivere.

”Målet er at få denne vigtige dagsorden ind i byudvikling og planlægning i kommunerne og hos udviklere og boligselskaber. Sjældent fremgår sundhed og trivsel eksplicit som et behov eller et strategisk mål, selv om miljøet i vores byer har enorm betydning for danskernes sundhed og trivsel. Værktøjet skal sikre, at sundheds- og trivselshensyn eksplicit kommer til udtryk i planlægningen.”

– siger Helle Juul, Founding Partner i Juul Frost Arkitekter og tilføjer:

”Social ulighed i sundhed er en udfordring i Danmark og her spiller det byggede miljø og vores sundhedsadfærd en rolle.Vi må arbejde på at sikre lige adgang og muligheder i byen for sundhedsfremmende valg og tilbud. Grundlæggende er der et behov for, at man bliver bedre til at integrere sundhed, trivsel og livskvalitet i byplanlægningen – på lige fod med fx bæredygtighed og klimamål.”

Fremtidens Urbane Sundhedskultur er udviklet med bidrag fra en tænketank bestående af kapaciteter indenfor relevante tværfaglige områder:

  •  Bodil V. Henningsen, arkitekt, master i strategisk planlægning, Aalborg Kommune, byudvikling og byggeri
  •  Christer Larsson, arkitekt SAR/MSA, KKH, Tidigare stadsbyggnadsdirektör, Professor adj, i arkitektur, Grundare av HELASTADEN
  •  Jasper Schipperijn, Professor, Ph.D., M.Sc., Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
  •  Jesper Lund Bredesen, læge, divisional director H. Lundbeck A/S
  •  John Pløger, professor emeritus Universitetet i Agder
  •  Karin K. Peschardt, landskabsarkitekt, ph.d. strategisk planlægger, Holbæk Kommune, plan og erhverv
  •  Katrine Winther, antropolog, boligsocial leder AKB Taastrupgaard
  •  Morten Klöcker Grønbæk, professor, ph.d., dr.med. direktør for Statens Institut for Folkesundhed, SDU
  •  Peter Hanke, dirigent, Associate Fellow ved Oxford University, Saïd Business School
  •  Rasmus B. Andersen, arkitekt teamleder Byudvikling og faciliteter, DGI

 

Published2022
LanguageDansk
PublisherJuul Frost Arkitekter, By- bygnings- og landskabsarkitektur
Page count110
RedaktionsgruppeHelle Juul, Mads Møller Angelsø, Trine Sofie Dusine Schmidt Nielsen og Hanna Svensson