Arkitektur forstået

DKK 398

9788792420183

New product

Grundbogen om arkitekturens fortolkning som er en naturlig del af arkitektstudiet og et must for enhver, der beskæftiger sig med arkitektur. Danish language edition.

Add to wish list

Grundbogen om arkitekturens fortolkning som er en naturlig del af arkitektstudiet og et must for enhver, der beskæftiger sig med arkitektur. For første gang fremlægges arkitekturens forskellige fortolknings- og forståelsesmåder, som de har udfoldet sig op gennem historien.

De er kortlagt efter en fælles begrebsramme, der har dannet grundlag for bogens disposition i fire hovedområder; arkitektur forstået: 1, som ren form; 2, ud fra tilblivelsen; 3, ud fra modtagelsen; 4, som samfundsmæssigt og kulturelt produkt.

Bogen udgrænser 14 væsensforskellige måder at forstå og fortolke arkitektur på - heraf bogens titel. Den behandler de fremherskende fortolkningsteorier gennem historien og i nutiden og påtrods af det forholdsvis tunge stof, er den skrevet i et let og forståeligt sprog.

Måske er det naturligt, at dette banebrydende værk fremkommer i Steen Eiler Rasmussens hjemland, og bogen er skrevet ligeså mundret og ukrukket som Rasmussens "Om at opleve arkitektur". Arkitektur forstået er imidlertid langt mere omfattende og inddrager det teoretiske grundlag for fortolkningsmodellerne, herunder også Steen Eiler Rasmussens kilder.

Det er et enestående pionerarbejde, og vi står her med et internationalt hovedværk, en grundbog, som er en naturlig del af arkitektstudiet og et must for enhver, der beskæftiger sig med arkitektur. Emnet har hidtil været så underbelyst, at enhver arkitekturskribent har haft frit valg fra alle hylder. Med dette værk står arkitekturkritikken på en fastere grund.

Rigt illustreret.


DANISH LANGUAGE EDITION

Format24 x 28,5 cm
LanguageDansk
ISBN9788792420183
PublisherBogværket
BindingSoft cover
Page count288