-20%
Værelser til tilværelser - fra, om og med Bygningskunstens Helhedsdannelser

Værelser til tilværelser - fra, om og med Bygningskunstens Helhedsdannelser

By Thomas Ryborg Jørgensen

DKK 325

-20%

DKK 260

9788792700391

New product

Udkommer den 10. februar! Værelser til tilværelser - fra, om og med Bygningskunstens Helhedsdannelser

Add to wish list

Værelser til tilværelser - fra, om og med Bygningskunstens Helhedsdannelser

Denne bog handler om bygningskunst, og i bogen plæderes der for en eksistentiel tilgang til bygningskunsten hvilket bl.a. kommer til udtryk i en interesse for rumbegrebet værelse og dettes tætte og udvekslende relation til eksistensbegrebet tilværelse.

Bogen prøver at indkredse og udvikle en sådan eksistentiel tilgang ved at tage udgangspunkt i en række værk- og helhedsanalyser, og undersøger de respektive bygningsværkers hele eksistenser på tværs af deres menneskeligt livsunderstøttende og omverdensmedvirkende bidrag, deres særlige karakterer, “egne livsudfoldelser” osv., og med afsæt i dette søges en tværgående tænkning udviklet der angår de helhedsdannelser der findes i bygningskunsten.

Disse helhedsdannelser er uafvendeligt komplekse og går på tværs af aspekter som funktionalitet, socialitet, kontekst, kultur, kunst, teknik, bæredygtighed, politik, historie o.m.a. som hver især også kan være komplekse, men i bogen argumenteres der for, at det er på det tværgående helhedsniveau - hvor de mange aspekter påvirker hinanden og virker sammen - den egentlige kompleksitet slår igennem som grundlag for de dermed muliggjorte dannelser af bygningskunstens dybeste, mest omfattende og væsentligste kvaliteter.

AuthorThomas Ryborg Jørgensen
Format20,5 x 32,5 cm
Published2023
LanguageDanish
ISBN9788792700391
PublisherArkitekturforlaget B
Page count416