Økologi og bæredygtighed  54 varer

pr. side
DKK 180

Cirkulært byggeri - materiale, arkitektur, tektonik. Indeholder konkrete eksempler på hvordan vi bygger efter cirkulære principper? Kan også købes i Arkitektforeningen, Åbenrå 34, v Nørreport st/metro

DKK 236

Building a Circular Future. Inspiration til en circulær fremtid. Opdateret 3. udgave med 50 nye sider, som indeholder nye case study projekter og cirkulære forretningsmodeller samt nye perspektiveringer og metoder.

DKK 300

Upcycling. Reuse As A Design Principle In Architecture. This volume explores the potential of historical concepts of upcycling, and confronts them with new developments in architectural and building practice. Kan også købes i Arkitektforeningen, Åbenrå 34

DKK 300

The Materials Book. Essays, case studies, and a catalogue of building materials. To achieve truly climate-friendly architecture means not just switching to sources of renewable power, but building with materials that produce zero carbon emissions, use no fossil fuels, and create no waste. Kan også købes i Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 2 min fra Nørreport...

DKK 200

At bygge med øje for fremtiden. Visioner for det industrialiserede boligbyggeri 1970-2011

DKK 216

Arkitektur og miljø. Om byggematerialers og bygningers miljøbelastning med udgangspunkt i boligbyggeriet. Kan også købes i Arkitektforeningen, Åbenrå 34

DKK 159

Design med viden - Ny forskning i bæredygtigt byggeri. I en række artikler og cases præsenteres de resultater, analyser og metoder, der gør det muligt at arbejde med bæredygtighed som et designparameter.  

DKK 152

Bæredygtig kompakt by skubber til vante forestillinger om tæthed og lægger op til diskussion om, hvordan vi bygger.

DKK 280

Bogen "Klima og Arkitektur" handler om den arkitektoniske udfordring, der ligger i at udforme bygninger og især deres facade, eller klimaskærm, med særligt hensyn til de lokale klimatiske forhold.

DKK 238

Ny Agenda 2 gør status over de bedste danske landskabsprojekter gennemført i perioden 2009 – 2013 og viser, hvor stærk og facetteret dansk landskabsarkitektur er i disse år.

DKK 184

Træ - Wood - Om træs potentialer som led i en bæredygtig udvikling af byggeriet

DKK 239

Cool Cities - A pointed argument that cities - not nation states - can and must take the lead in fighting climate change

Viser 1 - 12 af 54